Duurzaamheid

Duurzaamheid bestaat voor ons uit 6 thema’s die integraal met elkaar verbonden zijn. Voor deze thema’s (energie, water, materialen, gezondheid en comfort, biodiversiteit en sociaal) hebben we onszelf doelen opgelegd.  Enkel door te streven naar de best mogelijke combinatie van maatregelen op al die thema’s, komen we tot een duurzaam gebouw.

Een speerpunt in onze aanpak rond duurzaamheid is het begrip circulariteit. Circulariteit betekent niet per definitie het toepassen van dure en technische oplossingen. Circulariteit gaat over het sluiten van kringlopen, zowel bij materialen, energie als water. Het is een manier van denken, van vragen stellen. Kan ik dit materiaal hergebruiken, is deze constructie de meest aangewezen op deze locatie en is deze installatie wel compatibel met een toekomstige functie?

Deze manier van kritisch ontwerpen laat ons toe om de negatieve impact die bouwen dikwijls veroorzaakt op zijn directe of ruimere omgeving te neutraliseren. Door weloverwogen maatregelen gaan we zelfs voor een positieve impact.

 

ABT België heeft dankzij de verschillende disciplines (bouwkunde, stabiliteit, technieken en advies duurzaamheid) alle kennis in huis om elk project maximaal duurzaam te maken in ontwerp, bouw, gebruik, sloop en hergebruik. Onze adviseurs stellen deze expertise graag ter beschikking in uw project. Dat kan in alle fases van het project en binnen alle disciplines van het ontwerp.