Stabiliteit

Ruim 30% van de totale embodied carbon is toe te schrijven aan de constructie van een gebouw. Keuzes gemaakt op basis van aanbevelingen van onze stabiliteitsingenieurs kunnen dus een grote impact hebben op de totale milieu impact van een gebouw. De belangrijkste doelstelling van onze ingenieurs is het creëren van een kader voor het architectonisch ontwerp en het voorstellen van een duurzame materialisatie voor een flexibele constructie.

Daarbij wordt gezocht naar de optimale oplossing binnen het vooropgestelde budget. Wij besteden veel tijd en aandacht aan het analyseren van de ontwerpopgave rekening houdende met de huidige en toekomstige functies. Op basis van deze analyse worden verschillende varianten gemaakt die doorgerekend worden met onze zelf ontwikkelde MIM-tool.

De werkwijze van Stabiliteit kenmerkt zich door het voortdurend zoeken naar creatieve, innovatieve oplossingen. Een belangrijk aspect daarbij is het inhoudelijk en financieel inzichtelijk maken van de verschillende keuzemogelijkheden.