Technieken

De ingenieurs installatietechnieken van ABT worden zo vroeg mogelijk in het bouwproces ingezet. Tijdens de fase schetsontwerp worden immers reeds beslissingen genomen die een grote impact kunnen hebben op de omvang en het type van de installaties. Wij geloven dat installaties niet louter toegevoegd worden aan gebouwen om comfortproblemen op te lossen, ze maken er integraal deel van uit. Enkel door actief mee te denken in de vroegste fases, kunnen we innovatieve, energiezuinige installaties ontwerpen die een meerwaarde vormen voor opdrachtgever en gebruiker.

Dit wil niet zeggen dat we geen oplossingen hebben voor bestaande gebouwen die verduurzaamd moeten worden. Hier kijken we graag met architect en/of aannemer welke delen van de installaties we kunnen hergebruiken en welke aanpassingen nodig zijn om de komen tot een fossielvrije oplossing.

Of het nu nieuwbouw of renovatie betreft, ons team staat architect, bouwheer, gebouweigenaar of aannemer bij tijdens het hele ontwerpproces tot aanbesteding, tijdens de bouwfase en tussen voorlopige en definitieve oplevering. Na de definitieve oplevering nemen onze collega’s het graag over om de installaties, hun energieverbruik en het gewenste comfort actief te blijven opvolgen.