Over abt be

Over ons

abt be is een multidisciplinair ingenieursbureau dat een volledig pakket aan bouwtechnische dienstverlening verzorgt.

Om de milieueffecten van de door ons ontworpen gebouwen te beperken en tegelijkertijd een optimale leef- en werkomgeving voor de gebruikers te creëren, werken wij aan projecten die het gebruik van natuurlijke, materiële en menselijke hulpbronnen optimaliseren.

Onze aanpak bestaat erin de beste oplossingen te vinden voor elk project, waarbij we een evenwicht zoeken binnen de driehoek ‘people-planet-profit’. Onze visie is een lange termijnvisie waarbij we enerzijds de negatieve impact lokaal en globaal en anderzijds de afhankelijkheid van externe bronnen zoveel mogelijk willen reduceren.

Missie & Visie

Vandaag ontwerpen we de gebouwen van morgen. Die zijn maximaal zelfvoorzienend/autonoom (energie, water), ze zijn omkeerbaar ontworpen om er in de toekomst materiaalbanken van te maken (keuze en documentatie van materialen en bouwsystemen) en ze zijn comfortabel en aangenaam (comfort, mobiliteit, natuur-inclusief). Kortom ze zijn duurzaam in ontwerp, bouw, gebruik en sloop.

Onze multidisciplinaire aanpak helpt ons bovendien voorloper te zijn binnen speerpunten die de huidige uitdagingen, zoals digitalisering in de bouwsector aanpakken.

abt be maakt deel uit van Oosterhoff als moedermaatschappij die in totaal een 650-tal medewerkers telt en kantoren heeft verspreid over België, Nederland en Duitsland. Binnen de holding wordt de kennis en kunde van ABT aangevuld door expertise in houten constructies van adviesbureau Lüning, het full service bureau voor vastgoedadvies en management van bbn adviseurs, Installatieadviseurs Huygen, stedenbouwfysici Urban Physics, laboratoriumadviseurs L3Q en de specialisten in het optimaliseren van gebouwprestaties van DataBuilt.

Binnen Oosterhoff werd een entiteit, Quake, opgericht die interne en externe innovatie stimuleert. Hierin kunnen werknemers van de verschillende werkmaatschappijen met een budget aan de slag om innovatieve bouwtechnieken of tools verder uit te werken. Specifiek rond circulariteit en materiaalgebruik werd er gewerkt op demonteerbare houtconstructies die voldoen aan zowel wetgeving, energetische en akoestische eisen. Een concreet gevolg daarvan is de ontwikkeling van de Hout Kern Bouwmethode waarmee bijna volledig biobased ( +90%) en met een snelle bouwtijd volledig demonteerbare constructies voor kantoren, wonen of zorg kunnen gebouwd worden. Dit principe werd onder andere toegepast voor het Natural Pavilion op de Floriade 2022 te Almere.