Grootstadsblok Cadix Antwerpen

Grootstadsblok Cadix Antwerpen

Het project Cadix omvat 5 gebouwen met een gemeenschappelijke semi-publiek binnenhof. Bij het ontwerp hadden de architecten het doel een bouwblok in interactie met de omgeving te creëren. De beleveniswaarde speelde daarbij een belangrijke rol. De toekomstwaarde werd breder uitgewerkt dan de klassieke elementen van energie, water en materiaalgebruik. Onder de noemer culturele duurzaamheid werden bijkomend ambitieuze doelstellingen uitgewerkt aangaande uitstraling, flexibiliteit en diversiteit. Om de toekomstwaarde van het project objectief te kunnen meten werd de BREEAM-standaard gebruikt. Ligging, energiehuishouding en levenslang wonen speelden een doorslaggevende rol.

Het project verliep in 2 fasen. De eerste fase omvat het Havengebouw, de ondergrondse parking en het Palazzo. In een tweede fase werden het Portiekgebouw, het Flexibele Cascogebouw en het Hoekgebouw gebouwd.

Het grootste gebouw is het Havengebouw, langsheen het dok. Op de begane grond sluiten commerciële ruimtes aan op de kaai, via de centrale doorsteek is er toegang tot de ondergrondse parking. Op de verdiepingen bevinden zich telkens 3 of 4 appartementen, per circulatie-unit wordt op het dak een collectieve ruimte voorzien. Het Palazzo is een statig woongebouw dat de hoek tussen het dok en de Londenstraat vormt. De centrale doorsteek verbindt de Londenstraat met het binnenhof. De begane grond is voor commerciële doeleinden.

Langs de Oostkaai staan de overige drie gebouwen. Het Portiekgebouw met gestapelde gezinswoningen en appartementen, een referentie naar de Nederlandse havensteden. Het Flexibele Cascogebouw wordt gekarakteriseerd door diens neutraliteit. Een intelligente structuur, met centrale trapkern, geeft de mogelijkheid tot verschillende invullingen in de toekomst. Op de bovenste verdieping bevindt zicht een penthouse dat via een insnijding in het Havengebouw zicht krijgt op het dok. Terugspringende verdiepingen verfijnen de volumetrie van de Flexibele Casco en het Hoekgebouw aan de oostzijde. In het Hoekgebouw komen assistentiewoningen met op de begane grond plaats voor medische kabinetten. De parkinginrit bevindt zich tevens in dit gebouw.

De volumetrie van het bouwblok heeft een geschrankte opzet. Door op de langste zijde telkens een hoog volume af te wisselen met een laag volume ontstaat er een wisselende lichtinval en interessante reflectievlakken.

Project gegevens

Project

Grootstadsblok Cadix Antwerpen

Opdrachtgever

CIP

Architect

Sergison Bates Architects - ELD - Bovenbouw Architectuur

Locatie

Antwerpen

Project omvang

Fase 1: 23.458m² bvo

Doorlooptijd

2016-2020