ACC Huis van Lievegem

In 2017 organiseerde de gemeente Lovendegem een wedstrijd voor de bouw van een nieuw administratief en cultureel centrum. Deze werd door ABT België in samenwerking met BRUT architecten en LAND landschapsarchitecten gewonnen. Datzelfde jaar werd de fusie van de gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot goedgekeurd en werd de gemeente Lievegem geboren. De nieuwe gemeente zet die plannen nu verder en bouwt een administratief en cultureel centrum in het centrum van Lovendegem. Het Huis van Lievegem, bundelt een AC (administratief centrum), CC (cultureel centrum) en enkele polyvalente ontmoetingsruimtes.

Het uitgangspunt van het project is duurzaamheid, waarbij het polyvalent, efficiënt en optimaal gebruik  van alle beschikbare ruimtes, zowel in het cultureel als in het administratief centrum wordt nagestreefd.

In 2024 wordt gestart met de bouw van het “Huis van Lievegem”.

Het ACC is één duidelijke en eenvoudige ingreep in de dorpstuin maar is terzelfdertijd met gevoel ontworpen en daardoor meervoudig en geleed. Elk van de functies in het gebouw krijgt een eigen volume dat qua afmetingen en uitstraling past bij deze functie. Bijgevolg toont het ACC zich niet als een groot overmaats gebouw, maar als een minutieuze aaneenschakeling van volumes op schaal van het dorp. Deze volumes zouden als aparte volumes kunnen functioneren, maar doen dat net niet. Ze zoeken meerwaarde in het delen van ruimte en functioneren zo als een slim geheel.

Ook voor de technische installaties kunnen we op zoek gaan naar gekoppelde technieken en een efficiënte energiebalans tussen verschillende entiteiten. De voorkeur gaat uit naar eenvoudige technische oplossingen met een lage onderhoudskost. Voor de warmte- en koude productie gaan we uit van een WKO-installatie, de warmteafgifte gebeurt via de massa, met name via betonkernactivering. Zo kunnen we zowel in de winter als in de zomer een aangenaam binnenklimaat genereren. Verder gebeurt er energie-uitwisseling tussen de verschillende entiteiten van het gebouw door een open gebouwstructuur.

Er wordt gekozen voor een eenvoudige draagstructuur in het gebouw. Er worden slechts enkele wanden als dragende elementen gebruikt. De overige constructie bestaat voornamelijk uit kolommen en balken. De modulering van de kolommen staat zodanig geplaatst dat de afstanden en positie in de toekomst vele mogelijkheden tot herverdeling bieden. Omwille van veranderende werkomstandigheden en organisaties moeten op termijn ook andere invullingen van het gebouw mogelijk zijn. Voor de horizontale stabiliteit van het gebouw zal de liftkern worden uitgevoerd in beton, dit in combinatie met de gevels in dragend metselwerk. We vinden het belangrijk om eenvoudige, gestandaardiseerde verbindingstechnieken toe te passen zodat het gebouw leesbaar is en leesbaar blijft zodat ook een leek kan zien wat dragend is en wat niet dragend is.

Project gegevens

Project

ACC Huis van Lievegem

Opdrachtgever

Gemeente Lievegem

Architect

BRUT architecten

Locatie

Lievegem

Project omvang

4.000 m²

Doorlooptijd

2017 -2024