Kunstencampus Cadix Kunstkaai Antwerpen

Kunstencampus Kunstkaai Antwerpen

Het project voor de scholencampus op het Eilandje in Antwerpen betreft de integratie van twee scholen van het gemeentelijk net in Antwerpen. Het omvat een nieuwbouwblok en verschillende monumentale gebouwen die worden samengevoegd, gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid.

De eerste school is het SISA. Het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten is momenteel gehuisvest in het Van Averbekegebouw op de Cadixsite te Antwerpen, de aanpalende CAD-loodsen en een pand aan het Kempisch Dok. Het Van Averbekegebouw en de CAD-loodsen zijn beide beschermde monumenten. De school wordt in samenspraak met monumentenzorg grondig gerestaureerd en aangepast voor hedendaags gebruik. SISA huisvest in het totaal een kleine 1000 leerlingen.

De tweede school is de KBA (Koninklijke Balletschool Antwerpen) dat momenteel gehuisvest is in de gebouwen van de stadsschouwburg in het centrum van Antwerpen. De KBA biedt onderwijs aan ca. 120 leerlingen, maar heeft vanzelfsprekend een zeer specifieke populatie en werking.

Vanwege de beperkte uitbreidingsmogelijkheden op de site van het KBA is besloten om het SISA en KBA naar één gemeenschappelijke “Kunstencampus” te brengen, op de locatie van het huidige SISA. Dit project omvat daarmee de volledige restauratie van het Van Averbekegebouw en het gedeelte van de CAD-loodsen, en omvat eveneens een nieuwbouw aan het Kempisch Dok. De scholencampus zal dus in zijn totaliteit bestaan uit: het monumentale schoolgebouw (bestaande uit verschillende bouwblokken en een drietal binnenhoven), de noordelijke twee hallen van de voormalige CAD-loodsen en een nieuwbouwblok. Bij het Masterplan behoort eveneens een woningblok, maar dit vormt geen onderdeel van dit project.

Project gegevens

Project

Kunstencampus Antwerpen

Opdrachtgever

DBFM Scholen van Morgen

Architect

KSA HildundK Architecten

Locatie

Antwerpen

Project omvang

24.000 m²

Doorlooptijd

2012 - 2021