Renovatie Bourlaschouwburg en Schermenhuis

De Bourlaschouwburg is letterlijk en figuurlijk een monument in de stad Antwerpen. Na jaren van leegstand werd de schouwburg in het kader van “Antwerpen, Culturele hoofdstad van Europa 1993” uitgebreid gerestaureerd. Intussen is er meer dan 30 jaar verstreken en voldoet de Bourlaschouwburg niet langer aan de eisen van veiligheid en functionaliteit voor ontvangst, noch voor de bezoekers, noch voor de theaterproducties.

De expliciete ambitie om in de Bourlaschouwburg de historische continuïteit van het ‘theater maken’ verder te zetten en het cultuurhistorisch belang als beschermd monument vormt een grote uitdaging. Het theater moet dus zo verbouwd worden zodat het een modern functioneel theater wordt met een duidelijke langetermijnvisie, en dat met behoud van de monumentale waarde van zowel het gebouw zelf als de historische theatertechniek. Tevens is het ook de bedoeling dat de Bourlaschouwburg en het Schermenhuis programmatisch als één geheel worden bestudeerd.

Het winnend prijsvraagontwerp van DRDH/Julian Harrap/ARUP/RCR en ABT biedt op een slimme manier oplossingen voor modern theater met behoud van het monumentaal erfgoed. Door het toevoegen van nieuwe ondergrondse ruimten wordt extra oefen- en opslagruimte gecreëerd en wordt de logistiek van het theater verbeterd. Tevens wordt een verbinding met het Schermenhuis gerealiseerd. Het aanbrengen van een nieuwe rollenzolder boven de bestaande houten zolder, en het verlagen van het ondertoneel geeft enerzijds nieuwe mogelijkheden om een moderne voorstelling uit te voeren, en anderzijds blijft het erfgoed behouden, zodat later ook toneel zoals men in 1830 speelde nog mogelijk is. De zichtlijnen in de zaal worden aanmerkelijk verbeterd, en de inkom van het theater wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke opzet van Bourla. Een grondige restauratie en bouwfysische verbetering van gevel en dak, en het aanbrengen van nieuwe trappenhuizen maakt dat de bezoeker in de toekomst op een comfortabele en veilige manier van de voorstellingen in het theater kan genieten.

ABT België vormt samen met DRDH architects en Julian Harrap architects uit Londen de stuurgroep van de maatschap Atelier Bourla en fungeert als penvoerder. ABT neemt binnen de maatschap de rol op van adviseur constructie, bouwfysica, brandveiligheid, funderingstechniek, concept installatietechniek, begroting en planning en als lokale vertegenwoordiging van de buitenlandse architect.

De restauratie van de Bourla schouwburg in Antwerpen is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de werkmaatschappijen binnen het “Oosterhoff Ecosysteem”.
Als eerste cruciale stap werd een team samengesteld waarbij ABT België onder begeleiding van het SSC (Shared Service Center) Oosterhoff Group een “integraal plan van aanpak” voor de ontwerpfase heeft opgesteld en afgestemd met alle stakeholders. Hierbij is gestart om de doelen en de behoefte van de klant op elkaar af te stemmen met wat het beste is voor het project. Als basis voor deze aanpak is gekozen voor IDEA ( Integraal Design and Engineering Approach), een binnen Oosterhoff ontwikkelde  ontwerpproces aanpak.

Project gegevens

Project

Renovatie Bourlaschouwburg en Schermenhuis

Opdrachtgever

Het Toneelhuis SON en Stad Antwerpen

Architect

DRDH Architects, Julian Harrap Architects (restauratiearchitect)

Locatie

Antwerpen

Project omvang

Bourlaschouwburg ca. 7.500 m²

Doorlooptijd

2020 - 2025