Topsportschool GO! Hasselt

Topsportschool GO! Hasselt

Het GO! wenste de bestaande onderwijs en administratieve infrastructuur, die gesitueerd is op diverse locaties in de stad Hasselt, op korte en middellange termijn te vervangen door diverse nieuwbouwprojecten die dienen ontwikkeld te worden op gronden die eigendom zijn van het GO. Met de bouw van de Topsportschool wordt de hoek van de Vlinderstraat met de Elfde Liniestraat vormgegeven. De Topsportschool bestaat uit twee gebouwen die verbonden worden door middel van een luifelstructuur, die deels de speelplaatsen overdekt. Samen met het buitensportveld en de sprintbaan definiëren zij de linkerflank van het masterplan.

ABT België zorgde tijdens de volledige duur van deze openbare aanbesteding in DBFM-formule (van schetsontwerp tot definitieve oplevering) voor het ontwerp en uitvoeringsopvolging van stabiliteit, elektriciteit, sanitair en HVAC. In het gedeelte HVAC was eveneens de coördinatie en opvolging van de EPB-studies vervat.
Voor de studie akoestiek, bezonning en windhinder konden we rekenen op ons Nederlandse zusterbedrijf ABT bv.

Bouwprogramma

Het multifunctionele programma van de school omvat verschillende deelentiteiten: de sportinfrastructuur (grote en kleine sportzalen, polyvalente ruimte, buitenfaciliteiten), de leslokalen voor zowel de onder- als bovenbouw; en de administratieve lokalen. De grotere entiteiten worden samengebracht in een sportgebouw en de kleinere structuren in een onderwijsgebouw. De gebouwen staan geschrankt ten opzichte van elkaar zodat ze elk twee zijden aan twee gezamenlijke open ruimte hebben. Een luifel verbindt de twee overstaande hoeken zodat de twee gebouwen met de twee open ruimten één entiteit vormen.

Constructieve flexibiliteit

De gebouwenstructuur is zodanig opgebouwd dat er een constructieve midden kern is en een constructieve buitenschil. Hierdoor kan er enige flexibiliteit ingebouwd worden voor de toekomst,
wanneer de configuratie van de leslokalen zou aangepast worden aan nieuwe onderwijsvormen. De gekozen gebouwopzet voorziet in de volgende flexibiliteit:

• vrije indeelbaarheid van het gebouw (verplaatsbaarheid lichte scheidingswanden)
• vrije doorvoer van kanalen in langsrichting door het ontbreken van balken onder de vloer
• relatief weinig kolomobstakels bevorderen een beperkte belemmering

Een optimaal comfort

Een topsportschool vraagt om een top(sport) klimaat waarin medewerkers en studenten zich goed voelen en echt kunnen komen tot de topprestatie die zij nastreven.
Om hieraan te kunnen voldoen wordt invulling gegeven aan:
1. Lucht: een optimaal binnenklimaat
2. Temperatuur: een goed thermisch comfort
3. Licht: een goed visueel comfort en een optimale daglichttoetreding
4. Geluid: een optimaal akoestisch comfort

Energievraag minimaliseren

De energievraag door bouwkundig ontwerp wordt geminimaliseerd door een zeer goede isolatie van de dichte delen, vermijden van koudebruggen, en optimalisatie van glasoppervlakten in de gevel ten aanzien van zonlicht, daglicht en warmte-koude verlies. In de gevel zijn te openen delen opgenomen voor ventilatie, zij vormen een onderdeel van het klimaatconcept en verminderen eveneens de energievraag. Verder wordt de energievraag ook geminimaliseerd te door het gebruik van energiezuinige toestellen en monitoring van gebruiken.

Project gegevens

Project

Topsportschool GO! Hasselt

Opdrachtgever

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Architect

UAU Collectiv for Architecture

Locatie

Hasselt

Project omvang

8.300 m²

Doorlooptijd

2018 - 2020