Woonzorgcentrum Sint Anna

Rusthuis Sint Anna was aan vernieuwing toe. Het bestaande rust- en verzorgingstehuis werd afgebroken en vervangen door een nieuw woonzorgcentrum. Enkel de oude kapel, de trappenzaal en het aangrenzende U-vormige deel van het hoofdgebouw bleef behouden.

Het nieuwe woonzorgcentrum biedt plaats aan 180 bewoners, 3 zorgflats, een dagverzorgingscentrum, een honderdtal serviceflats en een nieuw dienstencentrum. Deze functies worden ondergebracht in diverse losse gebouwen die dwars op de Floraliënlaan komen te staan. Tussen de gebouwen ontstaan zo doorgangen die de doorwaadbaarheid van het gebied bevorderen. Ook worden er op de site verblijfsruimten voorzien op meerdere plaatsen, waaronder de parktuin die grotendeels bewaard blijft.

Op de site werd voldoende parkeervoorziening voorzien, zodat de parkeerdruk in de omliggende wijk niet zou toenemen. Er is tevens een ondergrondse parking van 2350 m².

Project gegevens

Project

Woonzorgcentrum Sint Anna

Opdrachtgever

Zorgbedrijf Antwerpen

Architect

HUB architecture

Locatie

Berchem

Project omvang

19.656 m² bvo

Doorlooptijd

2010 - 2015