Sport- en culturele infrastructuur Vilvoorde

Het Masterplan Sport- en culturele infrastructuur Koningslo bestaat uit 2 fases. De eerste fase omvat de capaciteitsuitbreiding van de bestaande school. Dit maakt niet deel uit van deze opdracht. De tweede fase van het masterplan echter wel. Dit deel omvat de afbraak van de bestaande infrastructuur en het bouwen van de nieuwe sport- en culturele infrastructuur met ondergrondse parking, polyvalente zaal, vergaderlokalen en verbruiksruimte. Ook de inrichting van de buitenruimte (aanleg verharding, inrit ondergrondse parking en groenvoorzieningen) behoren tot de opdracht.

De nieuwe vrijetijdssite werd gecentraliseerd in één compact gebouw met vergader- en ontmoetingsruimtes, een grote sportzaal met voldoende bergruimte, douches en zes kleedkamers.

De totale projectomvang bestaat uit ca 5.600 m2 bruto vloeroppervlak met een compacte ondergrondse parking van 54 plaatsen en een polyvalente sporthal welke plaats biedt aan zaalvoetbal, basket, volleybal en badminton. Totale bouwkosten is geraamd op ca 7 mio excl. BTW.

ABT België was verantwoordelijk voor de integrale engineering en werfopvolging van de draagstructuur (stabiliteit), duurzaamheidsambitie en akoestiek (bouwfysica), elektra en klimaat installaties (technieken).

Duurzaamheid
Het nieuwe sport en cultureel centrum zet als voorbeeldproject de ambities van de stad naar duurzaamheid in de praktijk om. Om op een duurzame wijze elektriciteit op te wekken is het dak van de sporthal voorzien van zonnepanelen. Regenwater van de daken wordt opgevangen in een regenwaterput en hergebruik voor het spoelen van de toiletten, de urinoirs en de buitenkranen.

Technieken
Het gebouw is geoptimaliseerd om aan de EPB- eisen als gesteld door het Vlaams Energie Agentschap (VEA) te voldoen met klimaat opdeling naar functie sport, café en polyvalente ruimten. Als eis is rekening gehouden met een verstrenging van het E-peil met 10% (E 63) welke vertaald is in een minimum aandeel hernieuwbare energie van 10 kWh/jaar/m2 door gebruik te maken van zonnepanelen op het dak.

De warmteopwekking van het gebouw wordt verzorgd door twee gesloten condenserende gasketels waarbij het verwarmingsvermogen is geschat op ca. 120 kW. De afgifte wordt verzorgd door middel van vloerverwarming met naverwarmers (facilitair gebouw) en luchtverwarming (sportzaal).

Ten aanzien van warmwater wordt een deel van het sanitair opgewekt met een zonneboilerinstallatie en worden de kleedkamers voorzien van een douchepijp-WTW voor warmteterugwinning uit douchewater.

Om in het gebouw een gezond binnenklimaat en het gewenste comfort te kunnen garanderen zijn er 2 ventilatiegroepen voorzien gescheiden naar functie sportzaal en het facilitair gebouw. Beide luchtgroepen zijn uitgevoerd als ventilatiesysteem D, waarbij minimaal 70% van warmte van de afgevoerde lucht wordt gerecupereerd.

De interne warmtelasten worden verminderd door gebruik te maken van LED armaturen en welke gestuurd worden in functie van een aanwezigheidsdetector om extra energie te besparen. De externe warmtelast als gevolg van zoninstraling wordt beperkt door automatische zonwering aan de zuidzijde.

Project gegevens

Project

Sport- en culturele infrastructuur Vilvoorde

Opdrachtgever

Stad Vilvoorde

Architect

BRUT Architecten

Locatie

Vilvoorde

Project omvang

5 600 m²

Doorlooptijd

2017 - 2020